Jiaxing Jinxin Al Container Co., Ltd.

Jiaxing Jinxin Al Container Co., Ltd.
ASIA PACIFIC DEVELOPMENT ZONE
SOUTH ZHONGHUAN ROAD
JIAXING, 314000
China