Kinchla Group Limited

Kinchla Group Limited
ROOM 780, BLOCK CD,
TIANJI BUILDING, TIAN’AN CYBER PARK
FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, 518042
China