Mars Foods (China) Co., Ltd.

Mars Foods (China) Co., Ltd.
YANQI ECON.DEVLPMT ZONE
HUAIROU
BEIJING, 101407
China