Maxspect Trading Ltd.

Maxspect Trading Ltd.
ROOM 601 B, BUILDING 11.
#38 RUIBAO RD
HAIZHU DISTRICT, GUANG ZHOU,
China